Hond als huisdier
Zintuigen

Zintuigen van de hond

Zoals waarschijnlijk bij de meesten wel bekend is, heeft de hond een sterk ontwikkeld gehoor. Een hond is in staat veel hogere frequenties waar te nemen dan de mens. Ook maken zijn beweeglijke oorschelpen het mogelijk een geluid driedimensionaal te lokaliseren, iets wat bij mensen niet mogelijk is.

Een hond is in staat de richting vanwaar een geluid komt met een afwijking van 2% te bepalen. Ter vergelijking: een mens heeft een afwijking van minstens 15%. Een noemenswaardig verschil is op te merken tussen honden met hangoren en met rechtopstaande oren. Een hond met hangoren heeft een iets zwakker vermogen om geluid te lokaliseren. Naast hun fysieke functie hebben hondenoren ook een belangrijke taak in de communicatie met andere honden en de mens. Hangoren zijn op dit punt dus enigszins in het nadeel.

Vroeger werd vaak aangenomen dat honden alleen grijstinten of ‘zwart-wit’ konden zien. Later is uit onderzoek echter gebleken dat honden wel degelijk in staat zijn kleuren te onderscheiden, maar wel op een andere manier dan de mens. Net zoals bij andere zoogdieren, bevat het oog van de hond twee typen receptoren. De staafjes zorgen voor de waarneming van grijstinten, de kegeltjes voor het zien van kleuren. Een hond heeft twee typen kegeltjes en de mens heeft er drie.

 
Een hond ziet daardoor geen rood en ervaart rode dingen als groen. Door de zijdelingse implantatie van de ogen op de schedel is het gezichtsbereik van de hond duidelijk groter dan dat van de mens. De scherpte van het beeld is waarschijnlijk kleiner dan dat van de mens en duidelijk meer op beweging gericht.

Zintuigen
Copyright hondenalshuisdier.nl - Overzicht handige sites