Hond als huisdier
Training

Hondentraining

Een bekende methode van hondentraining is de zogenaamde ‘clickertraining’ met behulp van een plastic hulsje met een reepje metaal erin. Wanneer je hierop drukt, klinkt er een metalen ‘click-geluid’. Het geluid van de clicker betekent voor de hond dat hij een beloning heeft verdiend.

Je maakt de hond duidelijk welk gedrag je hem wilt leren door precies op het moment te klikken dat de hond het gewenste gedrag vertoont. Omdat de hond het geluid van de clicker associeert met een verdiende beloning, zal hij het gedrag waarvoor je klikt steeds vaker herhalen.

Een voorbeeld verduidelijkt het bovenstaande. Wilt u de hond bijvoorbeeld het commando ‘zit’ leren, dan gaat dat als volgt. Je hebt zowel de clicker als de beloning in je hand. Bij het zien van een beloning zijn de meeste honden uit zichzelf al geneigd te gaan zitten. Doet de hond dit niet, dan kunt u hem hierbij een handje helpen door het lekkers boven zijn neus te houden en het vervolgens schuin omhoog en naar achteren te bewegen. Zodra de hond gaat zitten, klikt u en geeft de hond daarna zijn beloning. De hond zal razendsnel in de gaten hebben dat het zitten hem een beloning oplevert.

 
Je leert de hong dat er leuke dingen gebeuren als je hem iets wil leren. De hond neemt actief deel aan het leerproces door uit te vinden wat je van hem verwacht. De manier van leren sluit perfect aan bij de manier waarop honden zichzelf gedrag aanleren, namelijk door dingen uit te proberen en deze bij succes te herhalen.

Training
Copyright hondenalshuisdier.nl - Overzicht handige sites