Hond als huisdier
Voortplanting

Honden en voortplanting

Een reu komt met gemiddeld 6 maanden in de puberteit en met gemiddeld 12 maanden is deze weer afgesloten. De loopsheid bij een teef begint op een leeftijd van 6 tot 9 maanden. Hierbij moet worden vermeld dat dit aan een sterkere variatie is onderworpen, bij grotere rassen kan de loopsheid zelfs uitgesteld zijn tot een leeftijd van 2 jaar.

Het is raadzaam een teef niet tijdens de eerste loopsheid te laten dekken, maar te wachten tot ze ongeveer 2 jaar is. Dat is ongeveer de derde loopsheid. Het is voor zowel mens als hond zeer gevaarlijk en pijnlijk om een parende reu en teef los te rukken.

Is de dekking gelukt, dan zal de teef drachtig worden. De dracht duurt bij honden gemiddeld 64 dagen, maar bij een bouvier kan dit wel 85 dagen zijn. Als de teef een groot nest draagt, kan de geboorte enkele dagen eerder plaatsvinden en bij een kleine worp kan de dracht enkele dagen minder bedragen.

De puppy’s worden blind geboren en blijven dat gedurende de eerste tien dagen. De teef zal haar pups ongeveer drie weken lang zorgen, waarna ze overgaan op puppyvoeding. Na vijf tot zeven weken zijn de pups volledig gespeend.

 
Door gericht te fokken probeert men tegenwoordig inteelt en de daarmee samenhangende genetische schade te voorkomen. Voor bepaalde rassen is het zelfs verplicht om fokdieren op genetische ziekten te laten testen. Daarnaast wordt het risico op overdracht van genetische ziekten zo klein mogelijk gehouden door stamboomonderzoek en de berekening van inteeltfactoren.

Voortplanting
Copyright hondenalshuisdier.nl - Overzicht handige sites